Condicions d'Ús i Contractació

Darrera actualització: 16 desembre de 2022

1.- Titularitat

El titular d'aquest web i responsable del tractament és Advanced Programming Solutions S.L. (d'ara endavant el Servei), amb domicili al C/ Galileu Galilei S/N Edifici Europa, Parc Bit, CP 07121, Illes Balears, Espanya.

Correu electrònic: support@yed.ai

NIF: B57608960

Advanced Programming Solutions S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Mallorca, tom 2378, foli 204, secció 8, full PM-63709 i I/A 1.

L'ús del web atribueix la condició d'usuari, i amb això acceptes els termes i condicions a continuació indicats: aquestes Condicions d'Ús i Contractació i la nostra Política de Cookies. 

2.- Acceptació

El Servei està disponible per a qualsevol usuari, per al seu consum propi i subjecte als següents termes i condicions: aquestes Condicions d'Ús i Contractació, la nostra Política de Privadesa i Política de Cookies, que a més estaran sempre disponibles al peu del lloc online i no haurà de ser utilitzat amb fins il·lícits ni de manera diferent del que s'hi preveu. 

3.- Descripció del Servei

A través del Servei, pots adquirir una subscripció mensual per fer ús d'un chatbot especialitzat en la gestió de preguntes sobre Organització i Persones a les empreses.

En concret, aquest chatbot pot ajudar a facilitar el procés d'incorporació de nous membres de l'equip, però també manté tots els empleats actualitzats sobre informació rellevant de l'empresa.

Els preus i prestacions dels diferents plans de subscripció són diferents podent l'usuari escollir entre:

 • Demo gratuïta: l'usuari disposarà de 45 dies per fer servir el chatbot de manera gratuïta, posteriorment a aquest període de temps podrà contractar algunes de les subscripcions de pagament.
 • Pla Essential
 • Pla Essential Plus
 • Pla Full Service

L'idioma en què es perfeccionarà el contracte entre el Servei i el comprador serà el castellà, el català i l'anglès. En cas de controvèrsies entre idiomes, prevaldrà la versió en castellà.

El procés de compra de la subscripció serà el següent: 

 • Dins la web apareixen les diferents opcions de subscripció al Servei.
 • Després de realitzar la selecció del pla que millor s'adapti a les vostres necessitats, aquest s'inclourà a la cistella de la compra.
 • Conclosa la selecció, es procedirà a emplenar les dades personals, l'adreça de facturació i la forma de pagament.
 • En darrera fase, es presentarà un resum de les subscripcions adquirides, forma de pagament, l'acceptació dels termes i condicions del Servei i el botó per confirmar la compra.

D'altra banda, t'informem que per motius legals arxivem els documents electrònics en què queden formalitzades les compres al teu perfil. Podràs accedir a aquests documents en qualsevol moment al teu compte o sol·licitant-ho a: support@yed.ai

En aquest sentit, com a usuari del Servei acceptes rebre electrònicament les factures de les compres. En tot cas, sempre que ho sol·licitis se't farà arribar la factura en format paper a l'adreça que ens indiquis. Per a més informació, contacta amb nosaltres a: support@yed.ai

Així mateix, durant el procés de compra podreu modificar el nombre d'unitats, canviar les adreces de facturació i la forma de pagament. Per això hauràs de retrocedir al botó corresponent quan sigui possible i abans de l'acceptació definitiva de la compravenda. 

Un cop feta la compravenda, es confirmarà mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, en un termini màxim de 24 hores, a l'adreça que heu indicat. S'hi indicarà la subscripció adquirida, l'import, els impostos aplicables, la forma de pagament i els termes i les condicions aplicables.

3.1.- Subscripció

El Servei disposa d'una subscripció gratuïta de 45 dies i tres subscripcions de pagament, Pla Essential, Pla Essential Plus i Pla Full Service, l'import de les quals haurà de ser abonat mensualment per l'usuari que el contracti.

La vostra subscripció al Servei es renovarà automàticament pel mateix període de temps fins a la seva terminació. Tret que cancel·lis la teva subscripció, ens autoritzes a carregar la quota de subscripció mensual corresponent al teu mètode de pagament.

Pots cancel·lar la teva subscripció al Servei quan vulguis, i continuaràs tenint-hi accés fins al final del teu període de facturació mensual. En la mesura que ho permeti la llei, els pagaments no són reemborsables i no facilitem devolucions ni abonaments per períodes parcials de subscripció mensual.

Sense perjudici de l'anterior, Yed.ai es reserva el dret d'efectuar al Servei les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar serveis, preus i/o modalitats de pagament en funció del mercat. 

En aquest sentit, en moments puntuals es podrà oferir una tarifa anual amb pagament avançat en què l'usuari tindria una permanència de 12 mesos a comptar des del moment de la contractació. En cas de rescindir el servei abans del període indicat, Yed.ai imposarà una penalització que consistirà en la no devolució de l'import restant.

3.2.- Suport i disponibilitat

Yed.ai tractarà en tot moment de mantenir uns nivells de disponibilitat adequats per al bon funcionament del servei i dedicarà el seu màxim esforç i el compliment de les seves responsabilitats a nivell de paràmetres de servei (disponibilitat, temps de resposta o rendiment, entre d'altres).

En tot cas, Yed.ai posarà a disposició del client un canal de comunicació mitjançant email a la següent adreça support@yed.ai. Si hi hagués algun canvi en aquest sentit es comunicarà al client. 

A través del canal habilitat, el client podrà informar de qualsevol incidència relacionada amb el Servei contractat. En tot moment tractarem de solucionar qualsevol defecte al nostre chatbot tan aviat com sigui possible quan siguem conscients d'això, ja sigui a títol particular donant-te una solució temporal a la teva mida o bé llançant una actualització per a tots els nostres clients.

4.- Enllaços externs

Pot ser que des del Servei se us enviï a altres llocs web a través d'enllaços. Tot i això, el Servei no controla aquests llocs o el seu contingut, que de fet estan subjectes als seus propis termes i condicions. Per tant, el Servei no és responsable de la qualitat, veracitat o exactitud d'aquests llocs. 

5.- Edat

Quant a l'ús de la web, declares que ets major d'edat i que disposes de la capacitat legal necessària per vincular-te per aquest acord i utilitzar el lloc de conformitat amb els seus termes i condicions, que comprens i reconeixes totalment.

A més, afirmes disposar del consentiment i/o autorització legal dels tercers les dades dels quals, fotografies, missatges de veu o altres dades comparteixis a través del web, especialment en el cas de menors d'edat.

Declares que tota la informació que proporcionis per accedir al Servei, abans i

durant la seva utilització, és vertadera, completa i precisa.

6.- Propietat intel·lectual i industrial

6.1.- Contingut propi

El contingut i la informació del Servei (entre altres dades, text, so, vídeo, imatge o codi informàtic), així com la infraestructura utilitzada per proporcionar aquest contingut i informació, és propietat del Servei o bé disposa de les autoritzacions corresponents per al seu ús. 

A més, no se cedeix al client cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web i el chatbot ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

Per a qualsevol altre ús del contingut del Servei necessites el nostre consentiment previ per escrit. 

6.2.- Contingut d'usuari

Com a usuari pots contribuir al Servei de diverses maneres, com ara enviar correus electrònics, enviar suggeriments o les pròpies converses amb el chatbot (d'ara endavant “Contingut”).

Podem fer servir aquest Contingut de diferents maneres, per exemple mostrar-lo al lloc web, canviar-li el format, traduir-lo a altres idiomes, editar-lo per aportar claredat, corregir errors, crear obres derivades d'ell, promocionar-lo i distribuir-lo. 

Per tant, el Contingut segueix sent de la teva propietat però en enviar-lo concedeixes al Servei una llicència d'ús mundial, no exclusiva, gratuïta, fins a la retirada del contingut, transferible i subllicenciable sobre aquest Contingut. 

6.3.- Activitats prohibides

A més, et compromets a no fer cap dels actes següents:

a) Accedir, supervisar o copiar contingut o informació d'aquest lloc web o dels continguts del chatbot mitjançant l'ús de robots, rastrejadors, raspadors de dades o qualsevol altre mitjà automatitzat que permetin accedir, rastrejar, indexar, recuperar o utilitzar de qualsevol altra manera el lloc web o el seu contingut per a qualsevol propòsit sense el permís explícit per escrit de Yed.ai;

b) Inserir, reflectir o incorporar d'alguna altra manera una part d'aquest lloc web o dels continguts del chatbot a un altre sense la nostra autorització prèvia per escrit;

c) Intentar modificar, traduir, adaptar, editar, descompilar, desassemblar o aplicar enginyeria inversa a cap programa que Yed.ai; utilitzeu en relació amb el lloc web o chatbot;

d) Usar el lloc web o el servei de chatbot per amenaçar, assetjar, defraudar, incitar, fustigar altres persones o defensar la fustigació d'una altra persona, o interferir de qualsevol altra manera amb l'ús del lloc web o el servei de chatbot per part d'un altre usuari;

e) Usar el lloc web i/o el servei de chatbot per enviar o transmetre correu no desitjat (“spam”), cadenes de missatge, concursos, “correu escombraries”, sistemes piramidals, enquestes o altres missatges massius, ja siguin de naturalesa comercial o no;

f) Utilitzar el lloc web i/o chatbot per infringir drets de tercers, cosa que inclou el trencament de la confiança i la infracció de copyright, marques comercials, patents, secrets comercials, drets morals, drets de privadesa o qualssevol altres drets de propietat intel·lectual o de propietat;

g) Intentar obtenir accés no autoritzat al lloc web i/o al chatbot, els sistemes informàtics o les xarxes connectades al lloc web i/o chatbot mitjançant pràctiques de pirateria informàtica, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà. Així com la transmissió de virus informàtics, cucs, defectes, troians o altres elements de naturalesa destructiva;

h) Utilitzar algun dispositiu, programari o rutina que interfereixi amb el funcionament correcte i les mesures de seguretat del lloc web i/o el chatbot.

7.- Preu i impostos

Els preus de les subscripcions oferides estan indicats en euros (€), gravant sobre el preu l'impost sobre el valor afegit (IVA) vigent en el moment de la compra. 

En tot cas, l'operació podria estar exempta o no subjecta a IVA en funció del teu país de residència o la condició en què actues. Per això, en alguns supòsits el preu final de la comanda es pot veure alterat respecte al que figura exposat.

El preu de les subscripcions serà el que s'estipuli a cada moment a la pàgina web, excepte en cas d'error manifest. Tot i que intentem assegurar-nos que tots els preus que figuren a la pàgina web són correctes, poden passar errors. 

Si es descobrís un error en el preu de les subscripcions que el client hagi adquirit, el Servei després d'informar-lo com més aviat millor, li donarà l'opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé anul·lar-lo. Si el Servei no aconsegueix posar-se en contacte amb el client, la comanda es considerarà cancel·lada i li seran reemborsades íntegrament les quantitats que hagin estat abonades.

El Servei no està obligat a subministrar les subscripcions (fins i tot encara que s'hagi enviat la Confirmació de compra) si l'error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de manera raonable pel client com a preu incorrecte.

Els preus de les subscripcions poden variar, però (llevat del que s'ha establert anteriorment) els possibles canvis no afectaran les comandes respecte a les que ja hagi estat enviada una confirmació de compra.

Finalment, el comprador es compromet a un ús diligent i de bona fe del lloc web i del chatbot, a satisfer el pagament del preu establert i es responsabilitza de la veracitat de les dades subministrades requerides per a la transacció.

Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, podeu contactar amb nosaltres al següent email: support@yed.ai

8.- Forma de pagament

El pagament en línia dels productes adquirits s'haurà de fer per avançat en la seva totalitat i mitjançant:

 • Targeta de crèdit i dèbit: Visa i Mastercard
 • Domiciliació SEPA

En aquest sentit, el Servei informa els titulars de les targetes de crèdit i dèbit que les transaccions en la botiga en línia es realitzen en una passarel·la de pagament segura, utilitzant la tecnologia TLS per garantir la seguretat en la transmissió de les dades. 

9.- Dret de desistiment, devolucions i reemborsaments

9.1.- Dret de desistiment

Atès el tipus de serveis que proporciona Yed.ai, la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, no és aplicable el dret de desistiment d'acord amb l'article 103, apartat a) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i a l'article 16, lletra a) de la Directiva 2011/83/UE del Parlament Europeu i del Consell sobre els drets dels Consumidors.

9.2.- Devolucions i garantia comercial

Com a venedor, el Servei respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament en el cas de béns o de dos anys en el cas de continguts o serveis digitals. En aquests casos, el consumidor i l'usuari pot optar entre exigir la reparació (en cas que fossin béns susceptibles de reparació) o la substitució del producte, llevat que una d'aquestes dues opcions sigui objectivament impossible o desproporcionada.

Per a l'exercici d'aquest dret, el consumidor i l'usuari ha d'informar el venedor de la manca de conformitat, tenint en compte el moment des que en va tenir coneixement i sempre s'ha de tenir en compte que la manca de conformitat que al·legui i el moment en què l'al·lega ha de ser compatible amb la naturalesa del producte o servei.

L'exercici d'aquest dret serà gratuït per al consumidor. Tant per a exercitar-ho com per a sol·licitar més informació contacta amb nosaltres en support@yed.ai

9.3.- Reemborsaments

L'usuari pot cancel·lar la subscripció al Servei en qualsevol moment, sense cap mena de penalització o recàrrec, contactant en support@yed.ai

En qualsevol cas, la cancel·lació del Servei no implicarà cap mena de reemborsament, ja sigui parcial o total, de l'import pagat. L'usuari podrà accedir al contingut i utilitzar-ne la subscripció fins a la finalització del període contractat.   

Les subscripcions contractades no poden ser cedides ni transferides a altres usuaris del Servei.

En cas de dubte, contacta amb nosaltres a: support@yed.ai

9.4.- Restricció, suspensió i terminació del Servei

En cas d'infracció dels termes de les presents condicions legals o en cas d'impagament, el Servei es podria restringir, suspendre o donar-se per acabat.

En cas de restricció o suspensió del Servei per causa que es pugui esmenar, com és el cas d'impagament, se'n tornarà l'accés una vegada procedit al pagament de les quantitats degudes. 

D'altra banda, l'usuari pot cancel·lar la subscripció al Servei en qualsevol moment, des del vostre compte o contactant amb nosaltres a support@yed.ai.

En qualsevol cas, la cancel·lació del Servei no implicarà cap mena de reemborsament, ja sigui parcial o total, de l'import pagat. L'usuari podrà accedir al contingut i utilitzar-ne la subscripció fins a la finalització del període contractat.   

En cas de dubte, contacta amb nosaltres a support@yed.ai

10.- Validesa de les ofertes

Les subscripcions ofertes al Servei, i els preus d'aquestes, estaran disponibles per a la seva adquisició mentre es trobin al catàleg de productes visualitzats per mitjà d'aquesta web. 

En tot cas, el Servei es reserva el dret d'efectuar al Servei les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar productes i serveis en funció del mercat. 

El Servei es reserva el dret de canviar els preus sense previ avís. 

T'informem que malgrat les actualitzacions que es fan als preus del Servei, aquests podrien contenir errors. Corregirem amb promptitud tots els errors que hi apareguin, però no seran vinculants amb el Servei. 

Així mateix, el Servei podrà, a la seva sola discreció, crear codis promocionals que podran ser bescanviats per subscripcions o com a descompte de part del preu de les mateixes a comprar per l'usuari, amb subjecció a aquestes condicions o qualsevol condicions addicionals que el Servei estableixi específicament per a cada codi promocional.

Si utilitzeu codis promocionals acceptes que: 

 • Només s'han d'utilitzar per al propòsit desitjat i de manera lícita.
 • No es poden duplicar, vendre o transferir de cap manera, o posar-se a disposició del públic general (tant si es publiquen en un fòrum públic com d'una altra manera), llevat que sigui amb el permís del Servei.
 • Poden ser invalidats pel Servei en cas de detectar-se incompliment o frau en el seu ús.
 • Podran utilitzar-se només d'acord amb les condicions específiques que el Servei estableixi per a aquest codi promocional.
 • Podrien, en funció dels termes, caducar abans que els utilitzis.

11.- Seguretat

Com hem indicat anteriorment, tot el procediment de subscripció, així com la transmissió de les teves dades personals i els sistemes de pagament, s'efectua en una pàgina segura i de forma xifrada a través del protocol TLS. 

Garantim la seguretat del Servei d'acord amb aquests coneixements tecnològics. Tot i això, el Servei no pot garantir la total seguretat futura del mateix. En tot cas, sí que ens comprometem a solucionar i a implementar les mesures correctores oportunes per corregir una possible fallada de seguretat com més aviat millor. 

Et compromets a notificar al Servei, de forma immediata i a través de l'email support@yed.ai  situació que pogués conduir a la suplantació de la identitat d'un usuari. 

12.- Exclusió de garanties i responsabilitat

El Servei aplicarà la seva màxima diligència per prestar-lo, incloent-hi l'exactitud, exhaustivitat o actualitat dels continguts i la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Servei.

En qualsevol cas, l'usuari entén que el Servei podria contenir errors i omissions que se solucionaran tan aviat com siguin detectats o comunicats. D'altra banda, el Servei procurarà advertir amb prou antelació de les interrupcions que poguessin succeir en el funcionament del Servei.

En tot cas, el Servei no es fa responsable pel nivell d'utilitat que els usuaris hi haguessin pogut atribuir.

Així mateix, el Servei exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure's a la utilització del mateix i dels seus continguts per part dels usuaris, clients o professionals, o que puguin deure's a la manca de veracitat, vigència o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionin a altres sobre si mateixos. En particular, el Servei exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Servei.

13.- Modificacions i nul·litat

Podrem actualitzar els termes i condicions del Servei en el futur, així com característiques i funcions del propi Servei. 

T'informarem sobre els canvis en els termes i condicions col·locant un avís en un lloc prominent del nostre lloc web i/o per correu electrònic. 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquests termes i condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç. Subsistiran els termes i les condicions en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d'aquesta que resulti afectada, per no posada. 

14.- Reclamacions i accions derivades del contracte

En cas de controvèrsia, aquest Servei se sotmet a la legislació i als tribunals del domicili del consumidor. 
Si qui realitzés la contractació del Servei no tingués la consideració legal de consumidor, en cas de controvèrsia les parts se sotmeten als tribunals de Palma de Mallorca ia la legislació espanyola.

En aquest sentit, i segons la normativa aplicable, el Servei informa de l'existència d'una plataforma europea de resolució de litigis en línia que facilita la resolució extrajudicial dels litigis esmentats per a contractes subscrits igualment en línia entre consumidors i prestadors de serveis d'Internet. A aquesta plataforma es podrà accedir a través de la següent pàgina web: http://ec.europa.eu/odr 

15.- Atenció al client i contacte

Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, pots contactar amb nosaltres mitjançant: 

Email: support@yed.ai

Adreça postal: C/ Galileu Galilei S/N Edifici Europa, Parc Bit, CP 07121, Illes Balears, Espanya.